srkp.net
当前位置:首页 >> 编程问题:y=x (%5<x<0);y=x%1 (x=0);y=x+1 (0<x<1... >>

编程问题:y=x (%5<x<0);y=x%1 (x=0);y=x+1 (0<x<1...

//C++: if语句:#include using namespace std; int main(){ int x=0,y=0; cin>>x; if(x>-5&&x0&&x

#include int main() { int x,y; printf("请输入x:"); scanf("%d",&x); if(x>-5 && x0 && x

1,#include int main(){ int x = 0; scanf("%d",&x); if(x < 0) printf("-1"); else if( x == 0) printf("0"); else printf("1"); return 0; } 2,#include int main(){ float a,b,c; scanf("%f%f%f",&a,&b,&c); if(a > b) a = a+b - (b = a); if...

好待你给个什么语言的编程啊! 我这给个c++的吧 #include using namespace std; void main() { double x,y; coutx; if(x>0)y=2*x+1; else if(x==0)y=0; else y=2*x-1; cout

# include # include int main(void) { int x,y; printf("请输入x的值:\n"); scanf("%d",&x); if(x

把他们用括号括起来就明白了 y=(x>0?1:(x

P(X

设随机变量(X,Y)的概率密度为 f(x,y) = 3x,0

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.srkp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com